ФЕРМИ ЗА ОРАНЖЕРИИ

ТИП ТУНЕЛЕН

 Металната конструкция е изключително здрава, издържа на обилни снеговалежи и не позволява дълго задържане на снежна маса. 
Подходяща за отглеждане на различни видове зеленчуци и плодове.

ТИП ТУНЕЛЕН – РАЗМЕРИ ПО СТАНДАРТ:

1 бр. ферма с ширина 8 м. и височина 3,50 м., изработена от дебелостенна /грундирана/ тръба ф 21,3 мм - 70 лв.
1 бр. ферма с ширина 8 м. и височина 3,50 м., изработена от дебелостенна /грундирана/ тръба ф 18 мм - 60 лв.
1 бр. ферма с ширина 6 м. и височина 2,80 м., изработена от дебелостенна /грундирана/ тръба ф 18 мм - 55 лв.
1 бр. ферма с ширина 4 м. и височина 2,70 м., изработена от дебелостенна /грундирана/ тръба ф 18 мм - 50 лв.
1 бр. разпънка , изработена от дебелостенен профил 25/25/1,7 мм - 6 лв.
1 бр. комплект врата с проветрител – 125 лв. 
1 бр. страничен проветрител – 50 лв.
--------------------------------------------------------------

ПРИМЕР ЗА ОРАНЖЕРИЯ 200 КВ.М.: 

Ширина 8 м. /Височина 3,50 м. /Дължина25 м./ Разпънки 25/25 мм
Цена за конструкция 1 770 лв. 
Монтаж на металната конструкция – 200 лв. 
Общо цена на конструкция и монтаж: 1 970 лв. с ДДС 
---------------------------------------------------------------
ПРИМЕР ЗА ОРАНЖЕРИЯ 120 КВ.М.:

Ширина 6 м./ Височина 2,80 м./ Дължина 20 м./ Разпънки 25/25 мм
Цена за конструкция 1 155 лв. 
Монтаж на металната конструкция – 150 лв. 
Общо цена на конструкция и монтаж: 1 305 лв. с ДДС

----------------------------------------------------------------
Фермите са разглобяеми, удобни за изграждане на телена конструкция за растенията.
Изработват се в кратки срокове.

Плащане- след доставка и монтаж.
Доставки и монтаж може да се извършват от наш екип, с наш транспорт в цялата страна!
Цената на доставката е 0,50 лв./1 км в едната посока.