Начин на плащане.

- За поръчки до 9 999 лв. в брой, след доставка и/или монтаж.

- За поръчки над 10 000 лв., с 30% аванс и окончателно, след доставка и монтаж, с банков превод : BG39RZBB91551008497894 / BIC: RZBB9155

ЗА ГОЛЕМИ ПЛОЩИ - БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД В ЦЯЛАТА СТРАНА !!!